Af en toe kwaliteitvolle pups uit kwaliteitsvolle ouderparen, onze pups voldoen altijd aan de in Nederland gestelde fokkerijeisen van Raad van Beheer en rasvereniging (ACSN).
Uitslagen van gezondheidstesten aanwezig en in te zien. Wij geven eerlijke informatie over afstamming, bloedlijnen, problemathiek van het ras, etc.

In het voorjaar van 2019 wordt er een blond nestje verwacht bij onze Fleur